-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

طلبهاي هستم كه با برداشت اين كه، حوزه انسان را به مقام انسانيت نايل ميكند، وارد حوزه شدم، اما با كمال تأسف، پس از 9 سال تحصيل در حوزه موفق به تزكيه نشدهام و تصور ميكنم به علت اين كه از محضر مقدس حضرت فاطمه (3) خجل نباشم، بايد راه ديگر; يعني «راه دل» را جهت تهذيب نفس برگزينم; البته براي اساتيد زحمتكش به خاطر يادگيري بعضي از چيزها، از خداوند متعال اجر فراوان مسئلت دارد. لطفاً با نصايح سازنده و معرفي كتبي در اين زمينه، راهنماييهاي لازم را مبذول فرماييد.

دوست عزيز، گرچه فراگيري دروس حوزه، سبب آشنا شدن و آگاهي يافتن انسان از معارف دين ميشود، و درس اخلاق نيز اگر توسط استادي خبره بيان شود، طلبه را در رعايت مسائل اخلاقي كمك ميكند; اما هيچكدام از اينها علت تام تزكيه و تهذيب نفس نميباشد. آنچه كه در اين امر، نقش عمده دارد، اراده و خواست خود انسان است. همچنين توفيق الهي و نيت خالص نيز از عوامل اوليه در موفقيت انسان هستند. اما اين كه نوشتهايد «راه دل را بهتر ميدانيد» درست است كه رابطه از راه دل ميتواند نزديكتر و احياناً قويتر باشد، اما در آنجا نيز آگاهي انسان از احكام عقيدتي و عملي دين لازم است. زيرا تا مباني اعتقادي فرد صحيح و قوي نباشد، عمل به فرامين الهي تأثير چنداني نخواهد داشت. در هر حال اراده و تصميم انسان بر رعايت تقواي الهي و اجتناب از نفسانيات، او را در تهذيب نفس كمك ميكند، و تحصيل علم خصوصاً علوم ديني منافاتي با سرعت در خودسازي ندارد. بنابراين، درس و بحث و ... تنها، مقدمه و زمينهساز تزكيه و تهذيب نفس است. اساس اين است كه شخص شناخت و معرفت نسبت به خداوند متعال پيدا كند، و مقيد به دستورات الهي شود. كه ارتباط با خدا و توسل به ائمه و نيز پرهيز از گناه، در اين زمينه بسيار مؤثر است. البته اين مطلب را نيز توجه داشته باشيد، كه تهذيب نفس از اموري است كه نياز به تلاش مستمر و مراقبت دائم دارد تا به تدريج ملكة تقوي در انسان حاصل شود. تا زماني كه ما در اين دنيا هستيم نياز به مبارزه با هواهاي نفساني و مراقبت از خود داريم. كه البته در راه نبايد نااميد شويم. هر چه خود را مهذّب كنيم، به خدا نزديكتر ميشويم. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مطالعه كتابهاي زير را پيشنهاد ميكنيم: ـ كتاب اربعين حديث امام خميني.

ـ اسرار عبادات و حكمت عبادات از آيتالله جوادي آملي.

ـ انسان كامل از آيتالله حائري.

ـ اخلاق عملي از آيتالله مهدوي كني.

ـ فلسفه اخلاق و انسان كامل از شهيد مطهري.

ـ جهاد با نفس (جهاد اكبر) از آيتالله مظاهري.

ـ تفسير موضوعي از آيتالله جوادي آملي ج 11 و 10 كه مربوط به مبادي اخلاقي و مراحل اخلاق است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.